Test umiejętności muzycznych

We wtorek 19 marca 2019 r. o godzinie 16.30 zostanie przeprowadzone badanie testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących sześcioletni lub czteroletni cykl kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.
Badanie będzie przeprowadzone w formie testu pisemnego i słuchowego.
Na przeprowadzenie testu przeznacza się 60 minut.
Udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy.
Nieobecność ucznia na badaniach wymaga usprawiedliwienia. Uczeń nieobecny przystępuje do badania w innym terminie – w miejscu wyznaczonym przez Wizytatora CEA.
Test zostanie przeprowadzony w klasie 40 I piętro – Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego 10.
Proszę uczniów o przyjście do szkoły o godzinie 16.00.
W tym dniu nie będzie zajęć z przedmiotu kształcenie słuchu dla kl. IV c4 i VI c6.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska