Wybory SU

28 września 2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Samorządu Uczniowskiego w Państwowej szkole Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania, dokonano wyboru reprezentantów ogółu uczniów. Są to:
Lorena Telus - przewodnicząca
Patrycja Pizoń - zastępca przewodniczącej
Norbert Wronka - sekretarz
Uczniowie wybrali też nauczyciela, który będzie pełnił rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016 / 2017. Jednogłośnie wybrano p. Wojciecha Kowalczyka.
Życzę nowemu składowi dobrej współpracy, ciekawych pomysłów i działania z pożytkiem dla szkoły i uczniów.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska