Dni wolne

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:

31 października 2016 r. (poniedziałek)
2 maja 2017 r. (wtorek)
16 czerwca 2017 r. (piątek)