Informacja

Zgodnie z art. 74 ustawy „Karta Nauczyciela” 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
W tym dniu szkoła będzie czynna w godz. 8.00 - 14.00