Zebranie RP i szkolenie BHP

W środę 9 listopada 2016 r. przed szkoleniem BHP odbędzie się krótkie zebranie Rady Pedagogicznej. W programie: uchwała o skreśleniu uczniów z listy, sytuacja finansowa szkoły. Zapraszam na godz. 9.30. Szkolenie BHP godz. 10.00
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska