Dalsza droga muzyczna absolwentów PSM

Ewa Hartman – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie waltorni, obecnie waltornista opery w Niemczech

Leszek Kołodyński – klarnecista, absolwent PSM II st., ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze

Dariusz Kołodyński – trębacz, ukończył w Niemczech średnią szkołą muzyczną, współpracuje z orkiestrą radiową we Frankfurcie n. Menem

Mirosława Szablowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wydziału Wychowania Muzycznego - Sekcja Rytmiki, pracuje w PSM I i II st. w Lesznie
Paweł Jarosz – trębacz, podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Paweł Muszkieta – flecista, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, muzyk Filharmonii Opolskiej
Elżbieta Piechota – ukończyła Policealne Studium Rytmiki w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, pracuje w Gimnazjum nr 2 jako nauczyciel muzyki
Paweł Leszczyk – ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze, nauczyciel
Edyta Mocek – absolwentka w klasie fortepianu PSM II st. w Zielonej Górze, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze, pracuje w PSM I st. w Szprotawie
Anna Muszkieta – absolwentka w klasie fortepianu PSM II st. w Zielonej Górze, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze, pracuje w PSM we Wschowie
Alina Sobecka – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Wijewie
Piotr Kokorniak – absolwent PSM II st. w Kaliszu w klasie klarnetu, absolwent Akademii Muzycznej wydz. Wychowania Muzycznego w Poznaniu

Maria Jagodzik – podjęła dalsze kształcenie w Studium Organistowskim w Poznaniu, organistka, dyrygentka chóru „Cantilena” we Włoszakowicach

Danuta Matysiak – podjęła dalsze kształcenie na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wydz. Wokalno-Aktorski

Joanna Łopusiewicz – absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wydział Instrumentalny – Fortepian

Piotr Budzianowski – kapelmistrz Orkiestry Garnizonowej w Lesznie i Orkiestry Młodzieżowej Domu Kultury w Poniecu

Daniel Pabierowski – absolwent PSM II st. w Głogowie w klasie klarnetu, absolwent PSM II st. we Wrocławiu w klasie saksofonu

Robert Napieralski – absolwent Akademii Muzycznej Wydział Instrumentalny - Organy, obecnie asystent w Akademii Muzycznej w Poznaniu (organy)

Agata Grzesiecka – absolwentka PSM II st. w Lesznie w klasie gitary

Mirosława Mikuszewska – podjęła dalsze kształcenie w PSM II st. w Lesznie w klasie klarnetu ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu - Filia w Kaliszu na wydz. Wychowania Muzycznego

Iwona Zielińska – podjęła dalsze kształcenie w PSM II st. w Lesznie w klasie skrzypiec, obecnie Akademia Muzyczna we Wrocławiu - Wydział Instrumentalny - Altówka

Katarzyna Hryczyńska – absolwenta PSMII st. w Lesznie w klasie fletu
Joanna Nowakowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Beata Nowak – podjęła dalsze kształcenie w PSM II st. w Zielonej Górze
Daniel Rygała – ukończył Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu
Marta Chruszczewska – absolwentka PSM II st. w Lesznie w klasie fortepianu, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu wydz. instrumentalny -fortepian, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, obecnie pracuje w PSM I st. we Wschowie
Anna Bajon – podjęła dalsze kształcenie w PSM II st. w Lesznie w klasie akordeonu
Bartosz Beta – podjął dalszą naukę w PSM list. w Lesznie w klasie trąbki, kontynuuje studia muzyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim
Liwia Napieralska – podjęła dalszą naukę w PSM II st. w Poznaniu w klasie fortepianu, obecnie studiuje w PWSZ w Lesznie - kierunek Edukacja Muzyczna
Bartłomiej Szawulak – kontynuuje naukę w PSM II st. w Lesznie w klasie trąbki
Barbara Szawulak – kontynuuje naukę w PSMII st. w Lesznie w klasie skrzypiec

Anna Piotrowicz – kontynuuje dalszą naukę w PSM II st. w Lesznie w klasie fortepianu

Paweł Swat – kontynuuje dalszą naukę w PSM II st. w Lesznie w klasie trąbki

Aurelia Swat – kontynuuje dalszą naukę w PSM II st. w Lesznie w klasie fortepianu

Damian Zaręba – podjął dalsze kształcenie na Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Mariusz Zaręba – kontynuuje naukę w PSM II st. w Lesznie w klasie perkusji

Lidia Jarmołowicz – kontynuuje dalszą naukę w PSM II st. w Lesznie w klasie klarnetu

Łukasz Hilarski – kontynuuje dalszą naukę w PSM II st. w Lesznie w klasie puzonu, jest studentem PWSZ w Lesznie na kierunku Edukacja Muzyczna

Grażyna Gregorczyk – podjęła dalszą naukę w PSM II ST. w Zielonej Górze w klasie skrzypiec

Paulina Matyla – kontynuuje naukę w PSM II ST. w Lesznie w klasie fortepianu

Szymon Gąsiorek – podjął dalsze kształcenie w PSM II ST. w Lesznie w klasie perkusji

Dorota Lasyk – kontynuuje kształcenie w PSM II ST. w Lesznie w klasie perkusji
Betina Josefowicz - uczennica klasy altówki w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st.
Wojciech Nowak - uczeń PSM I i II st. w Lesznie w klasie klarnetu
Łukasz Wojtowicz - kontynuacja nauki w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st.
Wioleta Barć - kontynuacja nauki w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Zielonej Górze
Paulina Zaręba - uczennica PSM I i II st. w Lesznie w klasie fortepianu
Alicja Kuźma - uczennica PSM I i II st. w Lesznie w klasie fortepianu
Marta Jóźwiak - uczennica PSM I i II st. w Lesznie
Patrycja Jóźwiak - przyjęta do PSM I i II st. w Lesznie
Mateusz Mikołajczak - kontynuacja nauki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej we Wrocławiu
Estera Dziaszyk - kontynuacja nauki w Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - flet
Julia Łaskawiec - kontynuacja nauki w Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - skrzypce
Krzysztof Sobczuk - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - skrzypce
Karol Woźniak - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - gitara
Dominika Sierota - kontynuacja nauki w Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - gitara
Szymon Poźniak - kontynuacja nauki w Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - fortepian
Daniel Mandziuk - kontynuacja nauki w Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - akordeon
Konrad Kazieczko - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - trąbka
Weronika Buchwald - kontynuacja nauki w Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - fortepian
Martyna Buchwald - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - skrzypce
Wiktoria Nikolin - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - skrzypce
Izabela Ratajewska - kontynuacja nauki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Poznaniu - flet
Monika Szalkowska - kontynuacja nauki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Poznaniu -skrzypce
Marta Mika - kontynuacja nauki w Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - fortepian
Tomasz Łączny - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - trąbka
Aleksander Fogt - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - puzon
Małgorzata Knieć - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - fortepian
Agnieszka Sawicka - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - skrzypce
Stanisław Nieścior - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - trąbka
Arkadiusz Nogalski - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Lesznie - trąbka
Lorena Telus - kontynuacja nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Głogowie - skrzypce