Dlaczego warto kształcić się muzycznie?

 

BADANIA WYKAZUJĄ, ŻE AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA:

WSPIERA ROZWÓJ INTELEKTUALNY – regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników;
ROZWIJA POZNAWCZO – pobudza procesy spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój słownictwa oraz na inwencję twórczą;
Wyraźnie WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI, usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się;
WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU – słuchanie muzyki pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECKA – aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne;
KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI – wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie;
DZIAŁA TERAPEUTYCZNIE – rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci;
Edukacja muzyczna KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO, rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzeby ekspresji, uczy samodzielności myślenia.