Strona główna

Sukces Julii

Gratulujemy Julii Makarowskiej,
która zdobyła III miejsce
w III Lubuskim Konkursie Skrzypcowym w Gorzowie Wlkp.
Gratulacje również dla nauczyciela - p. Barbary Zacharzewskiej
oraz akompaniatora - p. dyrektor Krystyny Turowskiej.

Badania testowe

Badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych 22 marca 2018 r. odbędą się w klasie nr 40.

Zebranie RP

W poniedziałek 26 marca 2018 w godz. 11.00 - 12.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Badania testowe

W czwartek 22 marca 2018 r. o godz. 16.30 zostanie przeprowadzone badanie testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących sześcioletni lub czteroletni cykl kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie w roku 2017/20178.
Badanie będzie przeprowadzone w formie testu pisemnego i słuchowego. Na przeprowadzenie testu przeznacza się 60 minut.
Udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy.
Nieobecność ucznia na badaniach wymaga usprawiedliwienia.
Uczniowie, którzy zrealizują test na poziomie 90% - 100% są zwolnieni z części egzaminu wstępnego do szkół muzycznych II stopnia.

Wolny wtorek 13 marca

W dniu 13 marca 2018 r. nie będzie zajęć w szkole muzycznej. Zostaną one odpracowane w najbliższą sobotę 17 marca 2018 r. Początek zajęć o godz. 9.00 zgodnie z planem z wtorku.

Uwaga

Przypominamy, że w środę 7 marca nie ma zajęć w szkole (zostały odpracowane w sobotę 3.03).