Strona główna

Godziny pracy

Sekretariat czynny codziennie w godz. 10.00 - 16.00
Księgowość pracuje codziennie w godz. 8.00 - 14.00

Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w dniu 1 października 2018 r. godz. 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.
Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców oraz przekazanie informacji dotyczącej sytuacji szkoły oraz zapoznanie z planem pracy dydaktyczno - wychowawczym w roku szkolnym 2018 / 2019.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopada 2018
2 maja 2019
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Wyjazd do filharmonii

19 października 2018 r. organizujemy wyjazd do Filharmonii Zielonogórskiej na koncert "Mistrzowie polskiej wiolinistyki".
Uczniowie klas skrzypiec i wiolonczeli proszeni są o potwierdzenie w sekretariacie swojego udziału w wyjeździe.
koncert - godz. 19.00
wyjazd   - godz. 16.30
powrót  - godz. 21.00

Audycje muzyczne - WAŻNE!

Ważna wiadomość od p. Joanny Żywiny dla uczniów klasy IV, V, VI cyklu sześcioletniego i II, III, IV cyklu czteroletniego dotycząca AUDYCJI MUZYCZNYCH. Proszę się zapoznać z treścią załącznika i wykonać zadanie domowe.

Zebranie RP

W piątek 14 września 2018 o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Godziny pracy

Sekretariat czynny codziennie w godz. 11.00 - 15.00
Księgowość pracuje codziennie w godz. 8.00 - 12.00
Godziny przyjęć dyrektora: wtorek i czwartek w godz. 15.00 - 17.00
Dyżur kierowniczy - Marta Sadowska   środa 15.00 - 17.00