Strona główna

Przegląd pieśni patriotycznej

W Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 24 kwietnia 2018 r. w CKiR wystąpią:
1. Zespół smyczkowy - "Piękna nasza Polska cała"
2. Zespół klarnetowy - "Jak dobrze nam zdobywać góry", "I kadrowa"
3. Zespół uczniów i nauczycieli - wiązanka melodii "Witaj majowa jutrzenko", "Czerwone maki",
    "My pierwsza brygada", "Żeby Polska była Polską"

Sukces Julii

Gratulujemy Julii Makarowskiej,
która zdobyła III miejsce
w III Lubuskim Konkursie Skrzypcowym w Gorzowie Wlkp.
Gratulacje również dla nauczyciela - p. Barbary Zacharzewskiej
oraz akompaniatora - p. dyrektor Krystyny Turowskiej.

Badania testowe

Badania testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych 22 marca 2018 r. odbędą się w klasie nr 40.

Zebranie RP

W poniedziałek 26 marca 2018 w godz. 11.00 - 12.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Badania testowe

W czwartek 22 marca 2018 r. o godz. 16.30 zostanie przeprowadzone badanie testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących sześcioletni lub czteroletni cykl kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie w roku 2017/20178.
Badanie będzie przeprowadzone w formie testu pisemnego i słuchowego. Na przeprowadzenie testu przeznacza się 60 minut.
Udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy.
Nieobecność ucznia na badaniach wymaga usprawiedliwienia.
Uczniowie, którzy zrealizują test na poziomie 90% - 100% są zwolnieni z części egzaminu wstępnego do szkół muzycznych II stopnia.