Strona główna

Wyjazd na Konkurs Wieniawskiego

Zbiórka osób wyjeżdżających na Konkurs Wieniawskiego do Poznania w czwartek 20 października br. o godz. 15.30 na parkingu przy szkole.

Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim pracownikom szkoły
gratulacje i podziękowania
za trud codziennej pracy.

Życzę wszystkim mądrości i cierpliwości w wychowywaniu młodego pokolenia oraz satysfakcji z efektów swojej pracy.

W dniu naszego wspólnego święta, życzę Państwu dużo sił,
zdrowia i pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.

 
Dyrektor szkoły                   
14 października 2016 r.                                          Krystyna Turowska                

 

Informacja

Zgodnie z art. 74 ustawy „Karta Nauczyciela” 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
W tym dniu szkoła będzie czynna w godz. 8.00 - 14.00

Zebranie

W poniedziałek 10 października br. o godz. 19.30 w auli PSM odbędzie się zebranie z Rodzicami uczniów klasy fletu.

Opłaty w roku 2016/2017

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie
NBP Zielona Góra nr konta: 19 1010 1704 0055 1313 9120 0000
 
 składka
 kwota
tytuł wpłaty
 Rada Rodziców za rok szkolny   
 70 zł od rodziny   
 "Darowizna na rzecz szkoły"
 Fundusz szkoły
20 zł miesięcznie od rodziny 
 "Darowizna na rzecz szkoły"
 Fundusz instrumentalny
20 zł miesięcznie od ucznia
 "Darowizna na fundusz instrumentalny"

 

Przesłuchanie techniczne - fortepian

Przesłuchanie techniczne dla uczniów klas fortepianu - 16 listopada 2016 r.
Program: etiuda i gamy
kl. II      A - dur
kl. III     H - dur

kl. IV     Es - dur
kl. V      As - dur
kl. VI     Cis - dur  +  ETIUDA

Dni wolne

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:

31 października 2016 r. (poniedziałek)
2 maja 2017 r. (wtorek)
16 czerwca 2017 r. (piątek)

Wybory SU

28 września 2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Samorządu Uczniowskiego w Państwowej szkole Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania, dokonano wyboru reprezentantów ogółu uczniów. Są to:
Lorena Telus - przewodnicząca
Patrycja Pizoń - zastępca przewodniczącej
Norbert Wronka - sekretarz
Uczniowie wybrali też nauczyciela, który będzie pełnił rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016 / 2017. Jednogłośnie wybrano p. Wojciecha Kowalczyka.
Życzę nowemu składowi dobrej współpracy, ciekawych pomysłów i działania z pożytkiem dla szkoły i uczniów.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w piątek 30 września 2016 r. o godz. 17.00 w auli PSM. Przedmiotem zebrania będzie m.in.:
- zapoznanie rodziców z prawnymi podstawami funkcjonowania Rady Rodziców,
- sprawozdanie przewodniczącego oraz komisji rewizyjnej z działalności dotychczasowego zarządu,
- wybór 7 przedstawicieli do nowej Rady Rodziców,
- wystąpienie dyrektora szkoły dotyczące sytuacji szkoły oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
Wszystkich Państwa proszę o obecność.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska