Strona główna

Dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
31 października 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

 

Wskazówki organizacyjne

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PSM I ST. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ŚWIETLICA nr 14
 - rodzice i dzieci oczekują na lekcje
 - nauczyciel przychodzi po ucznia i odprowadza do świetlicy
 - uczniowie nie kręcą się po szkole
TOALETA
 - dostępna na parterze (pozostałe nie!)
OBOWIĄZUJE - obuwie zmienne (zmieniane na parterze)
                         - kosze na śmieci na parterze - w świetlicy (w klasach nie korzystamy z koszy)
                         - KLUCZE DO KLAS I DZIENNIKI LEKCYJNE znajdują się w sekretariacie (nr 10)
ROZKŁAD SAL

Rada Rodziców 2017/2018

25 września 2017 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie odbyło się ogólne zebranie rodziców, które dokonało wyboru przedstawicieli do nowej Rady Rodziców. W skład 7 osobowej Rady Rodziców weszli:
            Paweł Pawlak                             - przewodniczący
            Marzena Matuszewska              - zastępca przewodniczącego
            Monika Fedyczkowska              - skarbnik
            Joanna Makarowska                  - sekretarz
            Marcin Pechacz                          - komisja rewizyjna
            Anna Kłosowska                        - komisja rewizyjna
            Agnieszka Aleksandrowicz       - komisja rewizyjna
Serdecznie dziękuję ustępującemu zarządowi Rady Rodziców za pracę i działalność w roku szkolnym 2016/2017.
Dziękuję bardzo przewodniczącemu p. Pawłowi Pawlakowi za ogromne zaangażowanie, wszelką pomoc i wsparcie w prowadzeniu szkoły w roku szkolnym 2016/2017 oraz gratuluję zaufania rodziców i cieszę się na współpracę w nowym roku szkolnym.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Zebranie SU - II termin

Ze względu na frekwencję na piątkowym zebraniu wyborczym Samorządu Uczniowskiego (przyszedł jeden uczeń) zebranie wyborcze musi być powtórzone. Zapraszam uczniów w środę 27 września 2017 o godz. 15.00
Dyrektor szkoły   
Krystyna Turowska

Nowy numer telefonu

W związku z remontem budynku szkoły, zajęcia i działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie zostaje przeniesiona z dniem 2 października 2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 10. W związku z powyższym zmianie ulegają też numery telefonów. Prosimy kontaktować się pod numerami:
w godzinach od 8.00 - 16.00    – 502 179 204
w godzinach od 16.00 - 20.00  – 502 179 206

Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w poniedziałek 25 września 2017 r. o godz. 17.00 w auli PSM. Przedmiotem zebrania będzie m.in.:
- zapoznanie rodziców z prawnymi podstawami funkcjonowania Rady Rodziców,
- wybór 7 przedstawicieli do nowej Rady Rodziców,
- wystąpienie dyrektora szkoły dotyczące sytuacji szkoły oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018,
- uchwalenie programu wychowawczego szkoły.
Wszystkich Państwa proszę o obecność.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Zebranie SU

W piątek 22 września br. o godz. 16.00 w auli szkoły odbędzie się Zebranie Wyborcze Samorządu Uczniowskiego. Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wyborach, które wyłonią Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018.
Dyrektor
Krystyna Turowska

Zebranie rodziców

Zebranie z rodzicami uczniów klasy fletu - 19 września 2017 r. wtorek godz. 17.00 aula szkoły

Występ sygnalistów

W sobotę 16 września 2017 r. o godz. 12.00 występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich w związku z jubileuszem odsłonięcia pomnika Diany we Wschowie.
Zbiórka o godz. 11.45 w szkole.
Strój: czarne spodnie, biała koszula, krawaty, kapelusze.

Zebranie RP

W czwartek 14 września br. o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. W programie:
- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
- remont,
- sprawy bieżące.